Vad gör 7H Assistans och SHS Omsorger?

  • Vi håller daglig uppsikt över rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten, samt tar del av all information från Almega som är vår arbetsgivarorganisation.
  • För att undvika icke nödvändig personlig kontakt inför vi digitala möten.
  • Vi ger information om hur vi skyddar oss mot smittspridning – främst genom att följa de basala hygienreglerna, samt ett avstånd på 1,5 m mellan oss när vi möts.
  • Självklart ska vi stanna hemma vid sjukdom eller vid symptom på Covid 19.

Åtgärder på Kamgarn – Daglig Verksamhet

Vi öppnar igen 31/8-20!

Efter ett beslut som fattats av sociala omsorgsnämnden i Borås har all daglig verksamhet i Borås varit inställd från och med 23/3-20. Men nu öppnar vi igen 31/8-20 efter att ett beslut om öppning är fattat av politiken i Borås Stad.

Åtgärder inom Personlig Assistans

  • Personal med förkylningssymptom skall vara hemma och kan komma tillbaka i tjänst efter två symptomfria dagar.
  • Undvika att röra sig ute i samhället med kunderna om det inte är absolut nödvändigt
  • Följ basala hygienregler, samt tvätta händerna ofta och noga.
  • Flexibilitet i personalstyrkan

Länkar till aktuella sidor

Borås Stad
https://www.boras.se/coronaviruset.4.c5e7b931707b351ebb4b336.html

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
https://www.msb.se/

Västra Götalandsregionens informationssida
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/

Myndigheten för delaktighet
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/