PERSONLIG ASSISTANS MED BRUKARE I CENTRUM

Alla är olika, men ändå så lika!

Alla är olika, men ändå så lika. Alla vi människor har behov och intressen. Men, för en del av oss krävs det lite mer för att få till en så obehindrad vardag som möjligt. Vår målsättning är att alltid sätta dina behov och intressen i fokus, där du själv får ta ansvar och vara en del i utformandet av din vardag.

Att vara brukare

Det är angeläget för oss på 7H Assistans att du som vår kund mår bra och känner att stödet du får av oss är rätt för dig. Därför är det väsentligt att vi från början kommer överens om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vad söker du hos en assistent? Hur vill du ha din hjälp? Det är bland annat svar på dessa frågor i kombination med vad som är beslutat från din kommun eller Försäkringskassan, som ligger till grund för att vi skall hitta rätt Personlig Assistent till din hjälp.

Med dig i fokus

Din tillvaro ställer kraven på vår verksamhet – därför vill vi att du skall vara i centrum! Med kunskap och trygghet ger vi dig rätt stöd och hjälp till en fungerande vardag i ditt hem, i arbetet eller i sociala sammanhang. När förutsättningar ändras eller något behöver rättas till, gäller det för oss att vara lyhörda och flexibla för att kunna lägga om rutiner så smidigt som möjligt. Allt för att du skall kunna få en trygg vardag och en god livskvalité.

Våra Personliga Assistenter

7H Assistans är medlem i Vårdföretagarna och ansluten till kollektivavtal. Assistenterna får kontinuerligt den hjälp och utbildning som behövs för att kunna ta hand om just dig på bästa möjliga vis.

Att få personlig assistans

Det finns några grundläggande krav för att du skall kunna få hjälp av en Personlig Assistent. Har du inget beslut om assistans sen tidigare måste ansökan vara inskickad före din 65-årsdag för möjligheten till ett beslut. Sedan görs en bedömning om du tillhör en av personkretsarna i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vidare beslutar Försäkringskassan eller din kommun om du har rätt till personlig assistans.

Det är dina grundläggande behov som styr vem som tar hand om din ansökan. Om dessa behov överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som utreder, annars är det din kommun.

Behöver du hjälp med ansökan?

Som kund hos 7H Assistans får du en totallösning, där vi tar hand om allt från ansökan om beslut, rekrytering, schemaläggning och löneutbetalningar. Vi har den kompetens som krävs för att hjälpa dig med samt utforma ansökningar om assistans till myndigheter och att biträda vid eventuella överklaganden.

All hjälp som du får från oss är så klart kostnadsfri och är något som är en självklar service till alla våra kunder. Kontakta oss gärna för mer information.

Att byta till 7H Assistans

Det är mycket enkelt för dig som vill byta till 7H Assistans. Efter att vi har kommit överens och skrivit avtal, sker en uppsägning av nuvarande assistansbolag. Därefter hjälper vi till med att fylla i de handlingar som behövs, för att informera berörda myndigheter.

Vill du testa kvalitén och uppleva vår assistans 1 månad? Eftersom du bara har 1 månads uppsägning från 7H Assistans har du denna möjlighet. Fråga oss gärna hur.

Lägenheter 

Vi på 7H Assistanss vill hjälpa dig att skapa en helhet i ditt liv. Som ett komplement till all vår övriga verksamhet, har vi i dagsläget 7 st nybyggda lägenheter på 60 till 70 kvm som vi hyr ut till våra brukare. Detta är ytterligare en möjlighet för dig att få en så hög kvalité på vardagen som möjligt. Är du intresserad och känner att detta skulle passa dig kontaktar du bara huvudkontoret för vidare information.

Tillsammans med våra Personliga Assistenter specialanpassas assistansen efter din tillvaro.

  • Vi anpassar asistansen individuellt och tillgodoser de behov som ligger till grund för den beviljade assistansen.
  • Ett personligt utformat stöd, som ger dig möjlighet till ett självständigt liv, ett stöd dygnet runt om så behövs.
  • I möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet för att ge dig och även dina närstående trygghet.
  • Vi skall kunna tillgodose stöd och hjälp från ett begränsat antal personliga assistenter, som är direkt knutna till dig och inte till någon viss verksamhet.
  • Alla personliga assistenter är anställda av 7H Assistans för ökad anställningstrygghet, vilket i sin tur ger dig den bästa hjälpen.

De tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.