Kunskapsbank

För dig som vill lära dig mer

 

Lagar och förordningar som styr din verksamhet

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs lagen här


Daglig verksamhet, LSS

Här finns information och stöd till dig som arbetar med daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)

Läs mer


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Läs mer


Försäkringskassan

Läs mer


Myndigheten för delaktighet

Läs mer

ALS

Socialstyrelsen

Läs mer hos Socialstyrelsen


Vad är ALS

Läs mer

Förvärvad hjärnskada
MS - Multipel Skleros
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK

Att kommunicera och göra sig förstådd är viktigt för alla människor. En del personer behöver stöd av omgivningen för att kunna uttrycka sig. 

Darts kommunikationscenter

Inspireras av att komma igång med kommunikationsstöd


Tobidynavox

Tekniken hjälper många med exempelvis ALS att kommunicera effektivt och leva mer bekvämt och självständigt.

Läs mer


Tecken som stöd – TAKK

Tecken som stöd används för att förtydliga det man säger.

Länk till Stockholms universitets teckenspråkslexikon


BLISS

Bliss är ett symbolspråk som består av över 4000 grafiska symboler. Varje symbol eller blissord består i sin tur nu av en eller flera blisstecken som kan kombineras på olika sätt för att skapa nya symboler.

Läs mer

Bildstöd

Bilder kan vara ett stöd i kommunikationen, i schemat, förtydliga rutiner och informationen för vissa personer med funktionsnedsättning.

DART kommunikations- och dataresurscenter har tagit fram ett kostnadsfritt bildstöd.

Besök bildstod.se


Widgitonline

Widgit Online är ett bildprogram där du kan i webbläsaren på en dator skapa och dela symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad och mycket mer.

Besök Widgit Online


Kunskapsguiden.se

Besök kunskapsguiden.se

 

För anhörig

För anhöriga

Läs mer


DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Läs mer

 

Basutbildning

Basutbildning del 1
En övergripande genomgång av LSS-lagen, Socialstyrelsens mål och riktlinjer och vad det innebär i assistentens arbete med brukaren.

Basutbildning del 2
Assistenten utbildas i förhållningssätt, bemötande och att möjliggöra för brukarens delaktighet, inflytande och jämlikhet i samhället.

Basutbildning del 3
Dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

 

Tydliggörande pedagogik

Ett schema kan visa vad man ska göra, när man ska göra det och vad som händer sen.

Med dessa frågor besvarade blir vi bättre förberedda och får större kontroll vilket ger en ökad trygghet. Det är viktigt att schemat är anpassat efter personen som ska använda det.

I den här filmen visar Center för kommunikativt och kognitivt stöd några exempel på olika typer av scheman samt vad man kan tänka på när man arbetar med schema.

Se film

 

Autismspektrumtillstånd

Autism- och asperbergerförbundet

Autism- och Asperberförbundet har bra information om diagnoserna.

Gå deras webbkurs om autism. Både för dig som är ny på jobbet eller för dig med mer erfarenhet och vill repetera dina kunskaper.

https://www.autism.se/webbkurs 

Besök deras hemsida


Infoteket

En videoföreläsning om autism där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av autism. Du kan välja att se filmen med svensk textning. Filmen är framtagen av Infoteket, Region Uppsala under hösten 2018/våren 2019. Föreläsare/berättare är psykolog George Rein. Foto, redigering och musik: Skaparkraft film- och musikproduktion.

Se film

 

Kognition

”Prova på” hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning med hjälp av MFD:s funktionssimulator.

Se film

Appar

Appstöd 

Här kan du själv hitta appar som ger bra stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Kognitiva svårigheter är bland annat svårigheter att minnas, orientera sig, uppfatta att tiden går, fokusera, planera, organisera och utföra vardagliga aktiviteter. Kommunikativa svårigheter är bland annat svårigheter att tala och förstå språk.

Läs mer


Kläder efter väder

Appen ”Kläder efter väder” hjälper dig välja rätt kläder vid olika väder. Vi visar hur du enkelt lägger in egna bilder i appen.

Kläder efter väder – Appstore
Kläder efter väder – Google Play


Fotokalender

Dagbok med månadsvy. I varje ruta går att lägga in bild, film, text och ljud. Tryck på aktuell dag för att se innehållet. Dagarna har olika färger. Fotokalendern kan användas som dagbok, som stöd för att återberätta eller att förbereda vad som skall hända. Endast iPad.

Fotokalender – iTunes
Se film


Svenskt teckenspråkslexikon

iTunes
GooglePlay

 

DataPrata

Vi vill att du ska kunna hålla kontakten med den du vill

Att kontakta någon med videosamtal behöver inte vara krångligt. Den här tjänsten är för alla, men framförallt för dig som känner dig lite osäker på digitala tjänster.

Därför vill vi hjälpa dig att bli mer självständig digitalt. Vi har samlat enkla instruktioner så att du kan kontakta vem du vill via videosamtal.

Läs mer

 

Pedagogiska spel, pussel mm
Aktiviteter

Träffpunkt Simonsland

Besök hemsida


FUB i Borås

Besök hemsida


Parasportcenter/Sjuhäradshallen

Besök hemsida

Följ dem på Facebook för att se deras aktiviteter


Händer i Borås

Besök hemsida

Borås 400 år