Ett beslut om öppning är fattat av politiken i Borås Stad, vilket innebär att vi öppnar upp vår dagliga verksamhet Kamgarn igen från och med 31/8-20 vilket vi är väldigt glada över. Välkomna till oss igen!