Nu har flera av vår personal både inom assistansen och på vår dagliga verksamhet fått dos 1 av vaccinet. Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Vi behöver fortsätta att skydda varandra ett tag till

Det är fortfarande en stor smittspridning i samhället.

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg, oavsett om du är vaccinerad eller inte vaccinerad, fortsätter följa råden om att:

  • stanna hemma om du har symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

För fullständiga, aktuella rekommendationer och föreskrifter

Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen löpande utifrån kunskapsläget och nivån på smittspridningen i samhället.

 

Filmer och bilder om hur vi kan hjälpas åt för att stoppa smittspridning av covid-19.

Filmer och bilder om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Önskas information om planeringen av vaccinationer hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och Regionerna.