Vår historia

 

Vår historia sträcker sig tjugotre år tillbaka i tiden.

Företaget föddes i Borås 1996, genom att några föräldrar till barn med behov av personlig assistans beslöt sig för att gå samman och starta eget assistansbolag enligt LSS. Mitt namn var då Sjuhäradsbygdens Assistansservice – SHS.

Dessa föräldrarnas ambition var solklar – genom att ge goda anställningsförmåner till de anställda skulle det bli så få involverade assistenter som möjligt runt brukaren. En ambition som vi aldrig lämnat.

Idag är vi ett välmående assistansföretag med runt femtio brukare och trehundra personliga assistenter i vår famn. Vi har brukare och anställda runt om i västsverige, men ser inga geografiska hinder. Där någon vill ha vår hjälp – där finns vi!

Vi bor fortfarande kvar i Borås, här finns idag sju medarbetare på plats på kontoret. Härifrån sköter de allt från scheman till löner, från arbetsplatsträffar till anställningsavtal och inte minst alla myndighetskontakter.

Vi anser oss vara lite speciella, då vi till grunden är en ekonomisk förening, och fungerar på så sätt att allt överskott går tillbaka in i företaget. Det får helt enkelt inte enligt lag och föreningens stadgar finnas andra vi själva som får ta del av eventuella ekonomiska vinster.

Och det mina vänner – det är något som har påverkat oss genom åren. Påverkat oss positivt och fått oss att kunna skapa nya verksamheter!

Utvecklingen som har kunnat ske just tack vare vår solklara vinstpolicy, och genom avtalet med Borås kommun om att få bedriva Daglig Verksamhet inom LSS, kunde företagets resurser användas på klokast möjliga sätt – till att starta Aktivitetshuset Kamgarn 2007.

Kamgarn har med åren vuxit och blivit en stor och älskad del av oss, en plats som varje dag fylls av människor som har sin dagliga gärning här, som deltagare på daglig verksamhet eller som handledare.

Idag kan vi stolt berätta att vår verksamhet har sextio deltagare fördelat på åtta populära avdelningar av skilda slag och inriktningar, allt för att kunna uppfylla verksamhetens stolta värdeord – MÖJLIGHET.

Senaste tillskottet i vår tillväxt är en helt nyligen invigd avdelning som vi uppkallat just efter ambitionen med densamma – Sinnesro. Avdelningen består i ett antal sinnesrum, inredda med stor kompetens och en brinnande övertygelse om att här ska det finns något för alla.

Sinnesro är en fantastisk plats där deltagare på daglig verksamhet finns under dagtid, men också ett ställe dit brukare och assistenter är välkomna under kvällar och helger. Sinnesro har ambitionen att utvecklas till en oas där alla inom hela 7H Assistans kan mötas.

Nu har du fått läsa vårt livs historia i korta ordalag. Vi heter idag 7H Assistans och under vårt tak finns tre värdefulla delar som alla berikar varandra – Personlig Assistans, Daglig verksamhet och Sinnesrum.

Vi ser fram emot att vår historia fortsätter i samma anda som fram till nu, nyfiken att se vad som finns bakom nästa hörn i livet. Välkommen att hänga på!